Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Naša spoločnosť spracováva Vami poskytnuté údaje v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a nie sú poskytované žiadnej tretej strane.